โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ์

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2560 11:13:19     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 324

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ์ เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 13.00-16.00 ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด