โครงการฝึกอบรม MS Office365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2560 11:14:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 341

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว เมื่อ วันอาทิตย์ ที่ 2 ก.ค. 60  เวลา 9.00-12.00 ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี 

ข่าวล่าสุด