การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งทางวิชาการในสายงาน IT

ปรับปรุงข้อมูล : 5/7/2560 10:45:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 301

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามตำแหน่งวิชาการในสายงาน IT เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด