การปรับปรุงและทดสอบระบบ e-Testing

ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2560 14:26:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 291

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการปรับปรุงและทดสอบระบบ e-Testing ณ ห้องศูนย์สอบอิเล็กทรอนิกส์ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด