โครงการฝึกอบรม Microsoft Word สำหรับนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2560 13:20:01     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 336

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการฝึกอบรม Microsoft Word สำหรับนักศึกษา โดยมีนางสาวศุภวรรณ สัจจากุลเป็นวิทยากร

ข่าวล่าสุด