โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ปรับปรุงข้อมูล : 22/6/2560 13:17:13     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 285

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเทคโนโลยี Cloud มาใช้ในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล เป็นวิทยากร เพื่อประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน การจัดเก็บข้อมูล ตลอดจนแบ่งปันข้อมูลร่วมกันของบุคลากร 

ข่าวล่าสุด