โครงการฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม MS Power Point สำหรับนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 7/6/2560 15:17:27     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 330

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม MS Power Point สำหรับนักศึกษา ตามโครงการสอบวัดมาตรฐานความรู้ทางด้าน ICT เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ C อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด