โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

ปรับปรุงข้อมูล : 31/5/2560 13:36:46     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 325

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ https://om.mju.ac.th/ ให้สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เจ้าหน้าที่ IQS 

ข่าวล่าสุด