โครงการฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนและการทำงานร่วมกัน ด้วย Office 365

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2560 13:08:42     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 293

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนและการทำงานร่วมกัน ด้วยโปรแกรม Team ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Office 365 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องให้บริการสารสนเทศ 308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี

ข่าวล่าสุด