พี่สอนน้อง "กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์" ให้นักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน

ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2560 17:14:14     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 332

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ "พี่สอนน้อง" โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ การติดตั้งระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับห้องบริการสารสนเทศ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 70 ปี ให้กับนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน จำนวน 178 เครื่อง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวล่าสุด