โครงการฝึกอบรมการทำงานร่วมกัน ด้วย Office365 สำหรับนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ

ปรับปรุงข้อมูล : 19/5/2560 17:08:19     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 276

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการทำงานร่วมกัน ด้วย Office365 ให้กับนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ และตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

ข่าวล่าสุด