มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 15/5/2560 17:28:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 370

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี ห้อง 310 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอระบบบริหารจัดการห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบสนับสนุนด้านการเรียนการสอน พร้อมเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ ณ อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด