ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2560 10:31:25     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 305

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ข่าวล่าสุด