แนะนำการใช้งาน Office Team และเอกสารออนไลน์ Office365 : Smart Farm Team

ปรับปรุงข้อมูล : 9/5/2560 10:31:46     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 227

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล แนะนำการใช้งานระบบ Office Team และการใช้งานเอกสาร Online ใน Office365  ให้กับทีมอาจารย์นักวิจัย Smart Farm เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ข่าวล่าสุด