การประยุกต์ใช้ QRCode เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมุนไพร

ปรับปรุงข้อมูล : 17/3/2560 14:48:01     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 549

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวงานวิจัย

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนายสมชาย อารยพิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกับหลักสูตรวิทยาการสมุนไพร คณะผลิตกรรมการเกษตร มีอาจารย์สุภักตร์ ปัญญา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นประธาน ร่วมกันวางแผนและพัฒนา เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QRCode มาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสมุนไพร ในฐานสมุนไพรแม่โจ้ (ชีวกโกมารภัจจ์) สวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ร้อยปีสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.mmp.mju.ac.th ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มาศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับพืชสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวล่าสุด