การประชุมแนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงข้อมูล : 28/2/2560 17:05:31     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 413

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น และ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมเพื่อหารือ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด