กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30-15.30 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาดิจิตอลกราฟิก เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ mjuChannel เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความรู้ให้เหมาะสมกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

ปรับปรุงข้อมูล : 22/2/2560 16:48:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 663

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34