คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ mjuChannel

ปรับปรุงข้อมูล : 22/2/2560 16:48:52     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 330

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ เวลา 12.30-15.30 น. คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สาขาดิจิตอลกราฟิก เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสตูดิโอ mjuChannel เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ ความรู้ให้เหมาะสมกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย

ข่าวล่าสุด