ฝึกอบรม Office365 ประจำปี 2560 นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 14/2/2560 10:19:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 399

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม Office365 ประจำปี 2560 สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-11.30 และ 12.30-15.30 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม 60 ปีแม่โจ้

วิทยากรโดย นางสาวศุภวรรณ สัจจากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด