กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมออกกำลังกายวันพุธ ภายในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. - 16.30 น. ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจ 

ซึ่งในครั้งนี้ เริ่มต้นการจัดกิจกรรมออกำลังกายวันพุธอย่างสนุกสนาน ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจ โดยทีมบุคลากรงานบริหารและธุรการ ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2560 16:57:33     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 542

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34