มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2560 10:15:34     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 459

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยมี รองอธิการบดี ผศ.พาวิน มะโนชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับในครั้งนี้

ข่าวล่าสุด