มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2560 11:40:04     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 344

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

อาจารย์และนักศึกษา จาก คณะสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ C อาคารเรียนรวม 70 ปี

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 9.00-11.00 น.

ข่าวล่าสุด