มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 30/12/2559 9:30:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 469

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ กล่าวต้อนรับ คณะบุคลากรจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 

ข่าวล่าสุด