โครงการฝึกอบรม Skype เพื่อการสื่อสาร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2559 11:53:49     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 368

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ Skype เพื่อการสื่อสาร ให้กับคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี

ข่าวล่าสุด