โครงการฝึกอบรม "Microsoft Planner" สำหรับนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2559 11:50:49     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 387

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Microsoft Planner สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

ข่าวล่าสุด