โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "Microsoft Planner"

ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2559 15:43:13     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 452

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งานระบบ Microsoft Planner ซึ่งเป็น เครื่องมือใน Office 365 สำหรับการจัดการแผนงานโครงการ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวางแผนการทำงานหรือโครงการในการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม อย่างมีระบบ สามารถใช้เพื่อการสร้างแผนงาน มอบหมายงาน กำหนดการส่งงาน รวมถึงการแสดงความก้าวหน้าของการทำงาน โดยวิทยากรจากบริษัท Microsoft เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

ข่าวล่าสุด