โครงการฝึกอบรม Google apps for education ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 16/11/2559 12:11:10     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 497

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนางสาวศุภวรรณ สัจจากุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บริการให้ความรู้ ด้าน Cloud Computing โดยใช้ Google Classroom สำหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้อง 308 อาคารเรียนรวม 80 ปี

ข่าวล่าสุด