บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด นำเสนอโปรแกรมข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ PASSWORD ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 7/11/2559 16:30:07     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 374

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด ได้นำเสนอโปรแกรมข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ PASSWORD ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวล่าสุด