โครงการฝึกอบรม MS Office 365 สำหรับนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 26/9/2559 16:11:50     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 341

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม การใช้งานระบบ MS Office365 สำหรับอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ข่าวล่าสุด