โครงการสรุปแผนแม่บท ICT พ.ศ.2555-2559 และจัดทำแผนแม่บท ICT พ.ศ.2560-2564 กลุ่มผู้นำนักศึกษา

ปรับปรุงข้อมูล : 25/8/2559 9:17:14     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 427

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมหารือกับผู้นำนักศึกษา เกี่ยวกับสรุปผลการดำเนินงานทางด้าน ICT ที่ผ่านมา และรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 ต่อไป

ข่าวล่าสุด