การบรรยายระบบ e-manage ในกิจกรรมเติมเต็มความรู้ให้บุคลากรสำนักหอสมุด smart office

ปรับปรุงข้อมูล : 15/8/2559 14:55:00     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 440

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายระบบ e-Manage ในกิจกรรมเติมเต็มความรู้ให้บุคลากร สำนักหอสมุด Smart Office

ข่าวล่าสุด