ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT

ปรับปรุงข้อมูล : 9/8/2559 15:35:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 356

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานของนักศึกษาทางด้าน ICT เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด