ฝึกอบรมการใช้งานระบบ LMS เพื่อจัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต

ปรับปรุงข้อมูล : 8/8/2559 13:52:03     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 443

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมอาจารย์ประจำวิชา เพื่อใช้งานระบบ LMS จัดการเรียนการสอนรายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต

ข่าวล่าสุด