ประชุมหารือระบบการเรียนการสอน LMS รายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต

ปรับปรุงข้อมูล : 27/7/2559 8:02:36     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 329

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมหารือระบบการเรียนการสอน LMS ร่วมกับอาจารย์ประจำรายวิชาเกษตรเพื่อชีวิต

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวล่าสุด