กิจกรรมสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ.2559

ปรับปรุงข้อมูล : 26/7/2559 10:59:24     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 296

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2559 (Pretest) ครั้งที่ 1

รอบที่ 1 วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 10.00 น.  นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  จำนวน 63 คน

รอบที่ 2 วันที่ 26 กรกฏาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  จำนวน 71 คน

ข่าวล่าสุด