กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันพุธ ที่  13 กรกฏาคม 2559  วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา ระดับ ปวช. 1 และ ปวช. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 34 คน พร้อมด้วยคณะครูจำนวน 2 ท่าน

เข้าศึกษาดูงานทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน การสร้างแอนนิเมชั่น การตัดต่อภาพเคลื่อนไหว การจัดทำวิดีโอดิจิตอล และระบบสารสนเทศ ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน คือ วิชาการ คุณธรรม ทัศนศึกษา และสารสนเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้เหตุการณ์จริงควบคู่ทฤษฎี และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต

ปรับปรุงข้อมูล : 13/7/2559 11:52:15     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1047

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      27