โครงการฝึกอบรม Google และประยุกต์ใช้งาน Google Classroom บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน กลุ่มที่ 2 (รุ่นที่ 31)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/4/2559 10:24:38     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 361

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Google และประยุกต์ใช้งาน Google Classroom บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน กลุ่มที่ 2 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. -16.30 น.

ข่าวล่าสุด