โครงการฝึกอบรม Office 365 คณะเศรษศาสตร์ ปี 3 (รุ่นที่ 30)

ปรับปรุงข้อมูล : 21/4/2559 10:19:40     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Office 365 สำหรับนักศึกษา คณะเศรษศาสตร์ ปี 3 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องบริการสารสนเทศ อาคารแม่โจ้ 70 ปี

ข่าวล่าสุด