กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. มูลนิธิ ECDL Foundation ได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ECDL Founation และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่จะผลิตนักศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากลที่ตรงต่อความต้องการของตลาด เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและรองรับการปรับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถต่อไปสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้  มูลนิธิ ECDL Foundation เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้สหภาพยุโรปและประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดทักษะด้าน ICT รวมถึงการพัฒนามาตรฐานสากลในการประเมินความรู้ สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ พร้อมการรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:16:28     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 21273

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      27