มูลนิธิ ECDL Foundation ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ของประเทศไทย ด้วยการยกระดับ Digital Literacy สู่มาตรฐานสากล

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:16:28     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 559

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 09.30-12.00 น. มูลนิธิ ECDL Foundation ได้เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ ECDL Founation และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการที่จะผลิตนักศึกษาที่มีทักษะคอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากลที่ตรงต่อความต้องการของตลาด เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพและรองรับการปรับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น เพิ่มขีดความสามารถต่อไปสู่มาตรฐานสากล

ทั้งนี้  มูลนิธิ ECDL Foundation เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานภายใต้สหภาพยุโรปและประสบผลสำเร็จในการถ่ายทอดทักษะด้าน ICT รวมถึงการพัฒนามาตรฐานสากลในการประเมินความรู้ สำหรับการใช้คอมพิวเตอร์ระดับต่างๆ พร้อมการรับรองความสามารถคอมพิวเตอร์สากล (International Computer Driving License : ICDL)

ข่าวล่าสุด