สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:26:06     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 369

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สืบสานประเพณี รดน้ำดำหัว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ขอขมาลาโทษ และขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล 

ข่าวล่าสุด