ประมวลภาพ การประชุมหารือร่างโครงการสัมมนา หลักสูตร Leadership Program (ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:17:22     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 283

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทบทวนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโจ้ 15 ปี (GoEco) และการจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Leadership Program เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข่าวล่าสุด