กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี / ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ได้ทบทวนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโจ้ 15 ปี (GoEco) และการจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Leadership Program เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:17:45     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 552

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      34