ประมวลภาพ การประชุมหารือร่างโครงการสัมมนา หลักสูตร Leadership Program (รศ.ชัยยศ สันติวงษ์)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/4/2559 14:17:45     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 310

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

รศ.ชัยยศ สันติวงษ์ ที่ปรึกษาอธิการบดี / ที่ปรึกษากรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย ได้ทบทวนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโจ้ 15 ปี (GoEco) และการจัดโครงการสัมมนา หลักสูตร Leadership Program เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 12.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวล่าสุด