โครงการฝึกอบรม Google Classrom สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน Sec 2 รุ่นที่ 32

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:38:32     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 263

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม Google Classrom สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาการเงิน Sec2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 13.00-15.00 ณ อาคาร70 ปี ห้อง 205

ข่าวล่าสุด