โครงการฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 10:38:11     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 258

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม "การใช้งาน Office365" สำหรับนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-15.00 น.

ข่าวล่าสุด