ประมวลภาพติดตามความก้าวหน้า ห้องเรียนอัจฉริยะ ครั้งที่ 2 อาคารเรียนรวม 80ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2559 14:36:47     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 243

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว วันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี

ข่าวล่าสุด