กองเทคโนโลยีดิจิทัล
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรมและส่งเสริมการใช้ความรู้ ทักษะด้าน ICT มาประยุกตใช้ในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2559 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ที่รองรับการแสดงผลได้หลากหลายอุปกรณ์ รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

โดยได้นำเสนอระบบ ภายใต้ www.erp.mju.ac.th ได้แก่

 1. ระบบเอกสารราชการ (e-Document) 
 2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
 3. ระบบออกเลขหนังสือราชการ 
 4. ระบบเอกสารอ้างอิง 
 5. ระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
 6. ระบบพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
 7. ระบบฐานข้อมูลแฟ้มผลงานอื่นๆ 
 8. ระบบฐานข้อมูลรางวัลและเกียรติคุณ 
 9. ระบบฐานข้อมูลงานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 
 10. ระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 11. ระบบการลาออนไลน์  
 12. KM 
 13. ข้อความ
ปรับปรุงข้อมูล : 28/3/2559 10:47:39     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 570

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้าง REST API และการใช้งาน POSTMAN
ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารหมู่บ้านนักพัฒนาการเกษตรดิจิทัล (VAM) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้กับบุคลากรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มงานนักเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีเป้าหมายสามารถใช้ API (Application Programming Interfaces) การแชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนา Single Data เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มนักวิชาการคอมพิวเตอร์ พัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
13 พฤษภาคม 2567     |      57