โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "หลักสูตรการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT" และการจัดทำ SWOT ทางด้าน IT

ปรับปรุงข้อมูล : 4/4/2559 11:19:55     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 771

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "หลักสูตรการสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพทางด้าน ICT" และการจัดทำ SWOT ทางด้าน IT เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. โดยมีหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

1) การจัดทำ SWOT ทางด้าน ICT

2) การพัฒนาระบบภายใน คณะ/สำนัก

3) การใช้งาน Private Cloud

4) การนำเสนอหลักสูตรการสอบวัดมาตรฐานทางด้าน ICT โดยบริษัท CompTIA

ข่าวล่าสุด