โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานด้าน ICT สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1

ปรับปรุงข้อมูล : 15/3/2559 11:32:20     ที่มา : กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 267

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดฝึกอบรม สำหรับนักศึกษา ประจำปี 2559 ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 มีหัวข้อฝึกอบรมดังนี้
1) การใช้งาน Microsoft Word 
2) การใช้งาน Microsoft Excel 
3) การใช้งาน Microsoft PowerPoint

ข่าวล่าสุด